Vstupné

Pamětihodnosti v okolí

* Zlevněné vstupné platí pro děti od 6 do 10 let, žáky, studenty, učně, tělesně postižené, příjemce podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek, dobrovolníky Spolkové dobrovolnické služby, členy ICOM, ICOMOS, členy Svazu německých kunsthistoriků, členy spolkového svazu německých turistických průvodců o.s. , držitele platného saského Dobrovolnického průkazu s platným osobním průkazem.

** děti od 6 – 15 let