Historie

Historii zámku lze podle archeologických nálezů datovat do období před více než 800 lety, kdy Weesenstein sloužil jako středověká pevnost. První písemné záznamy o jeho existenci jsou známy z roku 1318. Prvním významným majitelem se na základě výsledku takzvané Donínské války (Dohnasche Fehde) stal na více než 350 let šlechtický rod z Bünau (Familie von Bünau). Weesenstein jí byl dán jako míšeňské markraběcí léno a  Weesensteinská linie rodu  Bünau byla v 15. a 16. století jednou z nejvlivnějších a nejzámožnějších šlechtických rodin v Sasku. Zámek Weesenstein se stal reprezentativním centrem Bünauského panství. Bohužel s katastrofálním koncem barokního Saska byly také vyčerpány finanční možnosti Bünauských a ti se museli se zámkem a panstvím Weesenstein rozloučit.

Dalšími majiteli se stali baroni Uckermannové (Barone von Uckermann), kteří byli nedávno předtím povýšeni do šlechtického stavu. Vlastnili zámek po dvě generace a dále kultivovali především park. V roce 1830 od nich zámek pro wettinskou soukromou pokladnu zakoupil král Anton I. Saský (König Anton von Sachsen). Tímto se Weesenstein stal  „královským majetkem“. Svého největšího rozkvětu se dočkal za krále Jana I. (König Johann), kdy byl významným kulturním centrem své doby a poskytl  ubytování mnohým slavným osobnostem.

Po první světové válce prodal princ Jan Jiří (Prinz Johann Georg) zámek a rytířský statek do rukou nešlechtických majitelů. Saské zemské sdružení ochrany vlasti (Landesverein Sächsischer Heimatschutz) od nich zámek pak zakoupilo a v roce 1934 zde bylo založeno muzeum, které s několika přerušeními existuje dodnes. Za druhé světové války se hradní prostory staly jedním z hlavních skladů evakuovaných drážďanských uměleckých pokladů. Zatímco po roce 1945 za něj měla odpovědnost především obec Weesenstein, dnes jsou zámek, park a muzeum ve správě Svobodného státu Sasko.

Kontakt

Zámek Weesenstein

Museumsladen (Muzejní obchůdek)

Am Schloßberg 1 | 01809 Müglitztal

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35027 626-0
weesenstein@schloesserland-sachsen.de