Historie

Historie

Podle archeologických nálezů začala historie zámku Weesenstein před více než 800 lety. První písemná zmínka o středověké tvrzi pochází z roku 1318, zde byl uveden jako »Weysinberg«.. V této době patřil Weesenstein říšskému bezprostřednímu purkrabství Dohna.

Purkrabí z Donína

Od poloviny 12. století zastupovali purkrabí z Donína jako nižší úředníci zájmy císaře v purkrabství. Vedle markrabího a biskupa byli nejdůležitější vykonavatelé moci v župě Nisan. K jejich mnoha právům a privilegiím patřilo mimo jiné také vykonávání soudní moci. Jako vlastníci hradu Weesenstein se objevili poprvé v písemné zmínce.

Zde najdete další informace o pukrabích z Donína na hradě Weesenstein

Rod von Bünau

Po dvanáct generací – od roku 1406 do 1772 – držel panství na Weesensteinu rod von Bünau.
Günther von Bünau získal hrad od markraběte Viléma I. z Míšně za své zásluhy při vyhnání purkrabích z Donína. Především v 15. a 16. století se weesensteinská linie rodu řadila k nejvlivnějším a nejbohatším šlechtickým rodům v Sasku.

Zde najdete další informace o rodu von Bünau na zámku Weesenstein

Rod von Uckermann

Válka, která přivodila rodu von Bünau významné ztráty, pomohla jinému měšťanskému rodu ke šlechtickému stavu, vážnosti a bohatství: rod von Uckermann. Navzdory duchu doby získala zámek Weesenstein v roce 1772 žena, Johanna Christiana von Uckermann, choť hesenského tajného rady a generálního intendanta pošt Johanna Jacoba.

Zde najdete další informace o rodu von Uckermann na zámku Weesenstein

Wettinové

V roce 1830 získal zámek a panství Weesenstein král Anton Saský. Propůjčil zámku postavení královského domu. Nejznámější vlastník Weesensteinu byl však jeho synovec, pozdější král Jan Saský, jenž se dodnes těší velké úctě ani tolik jako státník, jako filozof a vědec. Pod pseudonymem Philalethes - přítel pravdy- vytvořil překlad „Božské komedie“ středověkého učence Dante Alighieriho, jenž je dodnes považován za nepřekonané vědecké dílo.

Zde najdete další informace o Wettinech na zámku Weesenstein

Zámečtí pánové 20. a 21. století

Poté, co saští králové prodali zámek a panství Weesenstein v roce 1917 velkoprůmyslníku Alwinu Bauerovi, zámek utichl. Čím dál více se začaly objevovat známky rozkladu. Bauerova dědička nedokázala zámek finančně udržovat a prodala jej. V roce 1933 získal weesensteinský areál za pomoci příspěvků obyvatelstva Zemský spolek saských milovníků historie a vlastivědy a o rok později založil stávající muzeum. Ve Druhé světové válce byla v prostorách zámku uskladněna řada drážďanských uměleckých pokladů. Po roce 1945 byl zámek a park ve správě obce Weesenstein. Dnes je zámek a park Weesenstein ve vlastnictví Svobodného státu Sasko.

Zde najdete další informace o zámeckých pánech na Weesensteinu ve 20. a 21. století

Kontakt

Zámek Weesenstein

Museumsladen (Muzejní obchůdek)

Am Schloßberg 1 | 01809 Müglitztal

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35027 626-0
weesenstein@schloesserland-sachsen.de

Otevírací doba

Duben až říjen 

 • denně: 10:00 - 18:00 hod.

Listopad až březen 

 • út - ne: 10:00 - 16:00 hod.
 • 24.12., 25.12. a 31.12.: zavřeno

Změny vyhrazeny

Vstupné

 • Vstupné 7,50 EUR
 • Snížené vstupné 6,00 EUR
 • 1,00 € Děti od 6 do 16 let
 • 2,50 € p.P. Skupiny dětí s vedením
 • 1,00 € p.P. + 30,00 € Dodatek pro vedoucí pracovníky na skupinu pro žáky / studenty
 • € 12.50 Každoroční Pass Schloss Weesenstein (oprávňuje navštívit muzeum a zakoupit jízdu a průvodci za sníženou cenu)

poplatek za správu

 • Audioguide: 2,00 EUR
 • 30,00 € za skupinu krátká prohlídka 60 minut
 • € 40.00 za skupinu Prohlídka zámku 90 minut
 • 35,00 € varhanní přípravek (asi 15 minut)
 • 1,00 € p.P., min. 15,00 € celkem: Úvod do uzavřeného soudu (15 min.) Bez vstupu do muzea
 • 15,00 € za skupinu plus vstup do muzea: Úvod do uzavřeného soudu (15 min.), Následovaný samostatným vchodem

Vstup zdarma

 • Děti do 5 let
 • Narozeniny Děti
 • Doprovodné osoby těžce postižených osob s označením "B" na průkazu totožnosti těžce postiženého
 • Průvodce
 • Řidiči autobusů s cestovními skupinami
 • jedna doprovodná osoba na 10 studentů a
 • Pracovníci médií s důkazem
 • Vlastník schlösserlandKARTE

Jiná zvýhodnění

 • Kombinovaná sleva zámek Weesenstein a barokní zahrada Großsedlitz (při návštěvě obou objektů ve stejný den): snížené vstupné ve 2. objektu
 • Kombinovaná sleva zámek Weesenstein a zámek Děčín (při návštěvě obou objektů ve stejný den): snížené vstupné ve 2. objektu
 • Dresden Welcome Cards: sleva 20%
 • Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe: snížené vstupné
 • Gästekarte Sächsische Schweiz: 1,00 € sleva za dospělého 

 

 

 

 

Změny vyhrazeny