Výstavy

Zámecké muzeum

Architektura slavnostního sálu na půdě, koňské stáje v pátém podlaží, pod nimi sklepení a ještě o patro níže leží panské obytné prostory: na zámku Weesenstein se zdá, jako by bylo vše postaveno na hlavu, protože stavba se rozrůstala ze shora dolů.

Základy zámecké věže, nejstarší část Weesensteinu, leží o pět pater výše nad o staletí později postavenou klasicistní zimní zahradou.

Dnes vás zveme na naši trvalou výstavě na cestu saskou minulostí. Avšak v opačném pořadí, neboť: cesta do středověku vede vzhůru!

Dolní zámek: Panské obytné prostory 18./19. století

Dvoukřídlá zámecká stavba, postavená v období renesance a v baroku přestavěna na Dolní zámek v sobě ukrývá panské obytné prostory. Reprezentativní komnaty jsou významné z kulturně-historického hlediska, bohatě vybavené původním mobiliářem, zdobnými doplňky a především historicky hodnotnými tapetami, které nemají srovnání i mimo hranice Saska. Pozoruhodná je navíc katolická kaple krále Jana, postavená po roce 1850. Objevte, jak se na Dolním zámku žilo a bydlelo za dob saského královského dvora v 19. století!

Hrad: raná historie Weesensteinu

Po schodišti se z Dolního zámku dostanete do »sklepení« staršího hradu. Tmavé, silnými zdmi obklopené obranné prostory svědčí o rané historii Weesensteinu a jeho prvních majitelích, purkrabích z Dohny. Dále výstava dokládá historii rodu von Bünau. Na bohatých a na autentických místech vystavených exponátech se dozvíte, jak rod Bünau utvářel kulturní krajinu Saska a Čech a získáte představu o životě a práce nižší šlechty v období renesance a baroka.

Evangelicko-luteránská zámecká kaple: barokní nádhera

Barokní zámecká kaple tvoří architektonický a umělecký vrchol celého areálu. Podle přání rodu von Bünau nahradila v roce 1741 slavnostně vysvěcená reprezentativní církevní stavba malou gotickou kapli. Stavitelem byl Johann George Schmidt, žák a následovník stavitele drážďanského kostela Frauenkirche, George Bähra.

Původně byla kaple střediskem náboženského života obyvatel zámku a byla otevřená také pro protestantské hosty. Král Jan Saský, jenž si nechal pro sebe v roce 1850 postavit malou katolickou kapli v bývalé prádelně, zpřístupnil zámeckou kapli v roce 1870 obyvatelům obce Weesenstein jako jejich farní kostel. Dnes patří zámecká kaple k farnosti Burkhardswalde. Pravidelně se zde konají bohoslužby a koncerty.

Vstupné a otevírací doba

Vstupné:

  • Vstupné 7,50 EUR
  • Snížené vstupné 6,00 EUR

Otevírací doba

Změny vyhrazeny

Kontakt

Zámek Weesenstein

Museumsladen (Muzejní obchůdek)

Am Schloßberg 1 | 01809 Müglitztal

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35027 626-0
weesenstein@schloesserland-sachsen.de