Parkový areál na zámku Weesenstein

Weesensteinské zámecké parky- francouzský a anglický

Park leží doslova u nohou zámku, který se monumentálně tyčí na skále. Mezi zalesněnými horskými stráněmi tvoří půvabný kontrast zdánlivě nedotčené přírody a jednoduše přehledné formálně utvářené sady, inspirované francouzským stylem. 

Dodnes zachovaná základní struktura tohoto parku připomínající baroko pochází pravděpodobně z tvůrčího úsilí baronské rodiny Uckermannových (Freiherrenfamilie von Uckermann), která panství získala  v roce 1772. Ale i majitelé zámku zde během následujících staletí zanechali své stopy. Řečiště saské Mohelnice (Müglitz) bylo obratně odkloněno, aby protékalo parkem a rozdělilo ho do dvou částí. Vznikla tak přírodní vodní hra, jejíž půvab podtrhuje i hráz, která vytváří malý umělý vodopád. Každá část parku sama o sobě tvoří formální jednotu. Přísně symetrická jemně členěná síť cest pak přivádí chodce k naprosto rozdílným zážitkům.
V části parku nacházející se u zámku přitahují pozornost obzvlášť rozmanitě utvářené květinové záhony. Ve větší části parku přivádějí návštěvníky k architektonickým  klenotům stinné lipové aleje a cesty lemované habry obecnými. 

Milenci se pak ještě mohou vydat na cestu při hledání "zmizelého" anglického parku. Kolem roku 1780 je to v Sasku právě weesensteinské panstvo, které se stalo průkopníkem ve vytváření takovýchto zahrad. Většinu stop po dřívější anglické části parku smazala příroda a poválečné vlivy. Ale po romantické stezce se i nyní dostanete zalesněnou východní strání údolí Müglitztal k základům dřívějšího působivého barokního loveckého pavilonu. Pozorným návštěvníkům neuniknou na této cestě detaily krajinného parku, můstky z pískovce, jednoduché lavice, vyhlídky na zámek a do okolí.

Kontakt

Zámek Weesenstein

Museumsladen (Muzejní obchůdek)

Am Schloßberg 1 | 01809 Müglitztal

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35027 626-0
weesenstein@schloesserland-sachsen.de