Projekt EU

»Země česká, domov můjist! Němci a Češi v severních Čechách 1918 - 1945«

»Země česká, domov můjist! Němci a Češi v severních Čechách 1918 - 1945«

Speciální výstava: 27.10.2018 – 31.3.2019

Zámek Weesenstein se již několik let zabývá sasko-českými dějinami. Projekt »Země česká, domov můj« objasňuje u příležitosti stého výročí založení Československa společné mladší dějiny Česka a Německa a informuje veřejnost z obou zemí o obecně méně známých událostech z let 1918 až 1945.

»Kde domov můj?« ptá se česká národní hymna. Dříve na tuto otázku mohli samozřejmě odpovědět i Němci: Čechy; neboť byly domovem i obyvatel německého jazyka, kde vedle sebe povětšinou pokojně žily dva národy. Výstava vypráví o světlých i stinných stránkách tohoto soužití, jež skončilo roku 1945 vyhnáním německého obyvateltsva. Vystava je doprovázena přednáškami v rámci řady našich akcí »Snídaně s dějinami (Frühstück mit Geschichte)«, speciálními prohlídkami, konanými kurátory této výstavy, včetně autobusové exkurze do českého pohraničí.

Tato speciání výstava byla finančně podpořena v rámci projektu »Böhmen ist mein Heimatland (Země česká, domov můj)« příspěvkem ve výši 15 000 Eur z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe 2014–2020. Jakožto putovní výstava bude po ukončení expozice na zámku Weesenstein k vidění i na zámku v Děčíně a v Muzeu města Ústí nad Labem. Zájemci o toto téma naleznou více informací v doprovodné dvojjazyčné publikaci.

Přeshraniční partnerství

Zámek Weesenstein leží jihovýchodně od Drážďan a tím je tedy vzdálen asi jen 20 km od sasko-české hranice. Historické kontakty do Čech povzbudily přeshraniční spolupráci se zámkem Děčín.
Ta neslouží pouze společným projektům v podobě výstav, vědeckých konferencí, publikací, restaurování apod., nýbrž přispívá zcela zásadně k péči o kulturní dědictví na obou stranách hranice. Cílem je přitom také další turistický rozvoj regionů a podpora rozumného přátelského sousedství mezi lidmi v Sasku a v Čechách.

»Šlechtické poklady – Radost ze sbírání v Sasku a Čechách (2016-2018)«

Řadí se k nejstarším zálibám lidstva a patřila samozřejmě i ke šlechtě: sběratelská vášeň.
Zbraně, paroží, mince, medaile, knihy, obrazy, porcelán, exotické rostliny – Drážďanské umělecké sbírky dodnes mají užitek ze sběratelské vášně Augusta Silného a jeho syna. Po jejich vzoru se i nižší šlechta věnovala sběratelské činnosti.

Také na zámcích Weesenstein a Děčín žili nadšení sběratelé, na jejichž exponátech je dokumentován rozmanitý osud šlechty v Německu a České republice zejména ve 20. století. Na obou zámcích jsou na zvláštních výstavách představeny objekty z různých sbírek. Rozsáhlá výstava v roce 2018 – jubilejním roce první zmínky o Weesensteinu – doplní menší prezentace předchozích ročníků.

Spolu s naším partnerem zámkem Děčín chceme pomocí workshopů, přednášek a dalších akcí, kterých se můžete zúčastnit, opět nechat ožít sběratelskou vášeň v přeshraničním měřítku.

Projektový partner zámek Děčín

Také na zámku Děčín je možno stejně jako na zámku Weesenstein doložit vášnivé sběratele, kteří utvářeli historii zámku. Sbírky v Děčíně jsou zejména spojeny s historií rodu Thunů. Ti využívali po více než 300 let zámek jako své hlavní sídlo. Po dlouholetém využívání armádou propůjčuje opětovná připomínka původních vlastníků zámku a jejich vzácných sbírek zámku novou identitu.
Na rok 2017 plánuje zámecké panstvo obnovu jídelní komnaty, výstavu bývalé sbríky mincí a novou výstavu o soudobých sběratelích. Ve středu pozornosti má být v roce 2018 bývalý mobiliář kostela a rekonstrukce knihovny.

Kontakt

Zámek Weesenstein

Museumsladen (Muzejní obchůdek)

Am Schloßberg 1 | 01809 Müglitztal

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35027 626-0
weesenstein@schloesserland-sachsen.de