Projekt EU

Přeshraniční partnerství

Zámek Weesenstein leží jihovýchodně od Drážďan a tím je tedy vzdálen asi jen 20 km od sasko-české hranice. Historické kontakty do Čech povzbudily přeshraniční spolupráci se zámkem Děčín.
Ta neslouží pouze společným projektům v podobě výstav, vědeckých konferencí, publikací, restaurování apod., nýbrž přispívá zcela zásadně k péči o kulturní dědictví na obou stranách hranice. Cílem je přitom také další turistický rozvoj regionů a podpora rozumného přátelského sousedství mezi lidmi v Sasku a v Čechách.

»Země česká, domov můjist! Němci a Češi v severních Čechách 1918 - 1945«

»Země česká, domov můjist! Němci a Češi v severních Čechách 1918 - 1945«

Speciální výstava: 27.10.2018 – 31.3.2019

Zámek Weesenstein se již několik let zabývá sasko-českými dějinami. Projekt »Země česká, domov můj« objasňuje u příležitosti stého výročí založení Československa společné mladší dějiny Česka a Německa a informuje veřejnost z obou zemí o obecně méně známých událostech z let 1918 až 1945.

»Kde domov můj?« ptá se česká národní hymna. Dříve na tuto otázku mohli samozřejmě odpovědět i Němci: Čechy; neboť byly domovem i obyvatel německého jazyka, kde vedle sebe povětšinou pokojně žily dva národy. Výstava vypráví o světlých i stinných stránkách tohoto soužití, jež skončilo roku 1945 vyhnáním německého obyvateltsva. Vystava je doprovázena přednáškami v rámci řady našich akcí »Snídaně s dějinami (Frühstück mit Geschichte)«, speciálními prohlídkami, konanými kurátory této výstavy, včetně autobusové exkurze do českého pohraničí.

Tato speciání výstava byla finančně podpořena v rámci projektu »Böhmen ist mein Heimatland (Země česká, domov můj)« příspěvkem ve výši 15 000 Eur z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe 2014–2020. Jakožto putovní výstava bude po ukončení expozice na zámku Weesenstein k vidění i na zámku v Děčíně a v Muzeu města Ústí nad Labem. Zájemci o toto téma naleznou více informací v doprovodné dvojjazyčné publikaci.

Všechny akce v rámci EU-projektu "Sběratelství"

»Šlechtické poklady – Radost ze sbírání v Sasku a Čechách (2016-2018)«

Na několika výstavách má opět ožít sběratelská vášeň.
Na několika výstavách má opět ožít sběratelská vášeň.

Řadí se k nejstarším zálibám lidstva a patřila samozřejmě i ke šlechtě: sběratelská vášeň.
Zbraně, paroží, mince, medaile, knihy, obrazy, porcelán, exotické rostliny – Drážďanské umělecké sbírky dodnes mají užitek ze sběratelské vášně Augusta Silného a jeho syna. Po jejich vzoru se i nižší šlechta věnovala sběratelské činnosti.

Také na zámcích Weesenstein a Děčín žili nadšení sběratelé, na jejichž exponátech je dokumentován rozmanitý osud šlechty v Německu a České republice zejména ve 20. století. Na obou zámcích jsou na zvláštních výstavách představeny objekty z různých sbírek. Rozsáhlá výstava v roce 2018 – jubilejním roce první zmínky o Weesensteinu – doplní menší prezentace předchozích ročníků.

Spolu s naším partnerem zámkem Děčín chceme pomocí workshopů, přednášek a dalších akcí, kterých se můžete zúčastnit, opět nechat ožít sběratelskou vášeň v přeshraničním měřítku.

Projektový partner zámek Děčín

Renovovaná ložnice na zámku Děčín
Renovovaná ložnice na zámku Děčín

Také na zámku Děčín je možno stejně jako na zámku Weesenstein doložit vášnivé sběratele, kteří utvářeli historii zámku. Sbírky v Děčíně jsou zejména spojeny s historií rodu Thunů. Ti využívali po více než 300 let zámek jako své hlavní sídlo. Po dlouholetém využívání armádou propůjčuje opětovná připomínka původních vlastníků zámku a jejich vzácných sbírek zámku novou identitu.
Na rok 2017 plánuje zámecké panstvo obnovu jídelní komnaty, výstavu bývalé sbríky mincí a novou výstavu o soudobých sběratelích. Ve středu pozornosti má být v roce 2018 bývalý mobiliář kostela a rekonstrukce knihovny.

Kontakt

Zámek Weesenstein

Museumsladen (Muzejní obchůdek)

Am Schloßberg 1 | 01809 Müglitztal

Patří k neziskové s.r.o. Saské státní zámky, hrady a zahrady

+49 (0) 35027 626-0
weesenstein@schloesserland-sachsen.de