Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

I. Oblast platnosti

Následující všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej vstupenek na akce na zámku Weesenstein, jejichž pořadatelem je společnost Státní zámky, hrady a zahrady Sasko, nezisková s.r.o., vlastním jménem a na vlastní účet. Probíhá-li prodej vstupenek prostřednictvím poskytovatele služeb či třetími osobami, platí jejich všeobecné obchodní podminky.

II. Uzavření smlouvy

a) Odesláním online objednávky resp. telefonickým objednáním zákazníkem je objednávka vstupenek pro tohoto závazná.
Uzavření smlouvy vzniká fakturací nebo přímou koupí vstupenek v muzejním obchodě.
b) Za správnost informací a cen, uvedených na internetových stránkách a v plánu akcí zámku Weesensteins neručíme.
Závazné jsou údaje a podmínky uvedené na faktuře.
Odstoupení zákazníka je možno, pokud podmínky uvedené na faktuře nesouhlasí s jejich objednávkou.
Odstoupení musí být předloženo písemně do 14 dnů po přijetí faktury a nejpozději do 14 dnů před dotyčnou akcí.
c) Pokud by akce byla krátkodobě vyprodána, zákazník bude neprodleně uvědoměn.

III. Prodej vstupenek

a) Fakturace probíhá zasláním poštou, platba probíhá bankovním převodem.
b) Poplatek za zpracování objednávky obnáší 2,- €, ten může obsahovat objednávka na více akcí.

IV. Výměna, vrácení, práva na odvolání

a) Každá objednávka je závazná a zavazuje k odběru a zaplacení objednaných vstupenek.
Vzhledem k tomu, že se jedná o volnočasové akce, zejména o prodej vstupenek na akce, nejedná se v žádném případě o smlouvu uzavřenou na dálku podle § 312b BGB.
To znamená, že dvoutýdenní právo na odvolání a vrácení je vyloučené.
b) Pořadatel nemá povinnost vzít či vyměnit správně dodané vstupenky.
c) Při výpadku, časovém přeložení nebo změně programu akce informuje pořadatel zákazníka telefonem, e-mailem nebo poštou.
V takovém případě je možno vstupenky vrátit nebo vyměnit za vstupenky na jinou akci ve stejné hodnotě.
Navrácení platby probíhá bankovním převodem.

V. Ochrana údajů

Všechny nezbytné osobní údaje pro zpracování objednávky (jméno, adresa, telefonní a faxové číslo, mailová adresa) jsou využívány pouze pro tento účel.
Předání třetím osobám je vyloučeno.